Dzienny Dom "Senior+"

Szeroki wachlarz zajęć

Profesjonalna opieka

Miła, rodzinna atmosfera

Dzienny Dom „Senior+” mieści się w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A. Placówka znajduje się na terenie Starego Miasta Elbląg. Lokalizacja budynku daje dużo możliwości dla uczestników Dziennego Domu pod kątem spędzania wolnego czasu: na spacerach nad rzeką Elbląg, udziale w imprezach organizowanych na terenie starówki w kawiarenkach i restauracjach.

Dzienny Dom „Senior+” powstał w wyniku otrzymania dotacji w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

W ramach tej inwestycji wykonano szereg prac remontowych. Obecnie obiekt jest w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. poprzez wykonanie podjazdu zewnętrznego, podjazdu wewnętrznego, odpowiednie wejście z zewnątrz, szersze drzwi wewnętrzne, brak progów i krawędzi w pomieszczeniach, dostosowane łazienki i toalety, dostępne włączniki światła itp.

Dzienny Dom zapewnia pomoc osobom w wieku poprodukcyjnym nie podejmujących zatrudnienia, emerytom i rencistom w organizacji i aktywizacji ich życia bez zmiany miejsca zamieszkania poprzez:

zaspokojenie potrzeb towarzyskich i kulturalnych

aktywizację społeczną Uczestników umożliwiając im samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie

polepszenie funkcjonowania psychologiczno- fizycznego poprzez działania terapeutyczne i rehabilitacyjne

organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi Uczestników

Informacja o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022

Wojewoda Warmińsko – Mazurski reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Annę Słowińską oraz Gmina Miasto Elbląg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elbląg Pana Witolda Wróblewskiego, w dniu  17 maja 2022 r. zawarli umowę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Moduł 1 – Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia”.

Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 589.311,26 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jedenaście PLN 26/100). Kwota dotacji w wysokości 388.215,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście piętnaście PLN 00/100 ), środki własne w łącznej wysokości 201.096,26 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć PLN 26/100).

Informacja o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023

Wojewoda Warmińsko – Mazurski reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Annę Słowińską oraz Gmina Miasto Elbląg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elbląg Pana Witolda Wróblewskiego, zawarli umowę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Moduł 2 – Zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach modułu 1 – Dzienny Dom Senior+”.

Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 741.517,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemnaście PLN 00/100). Kwota dotacji w wysokości 285.600,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy  sześćset PLN 00/100). Środki własne na realizację zadania nie mniejsze niż 455.917,00 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście PLN 00/100).

Kontakt

Adres

ul. Zamkowa 16A , 82–300 Elbląg

Godziny pracy

7;00-15;00 we wszystkie dni robocze.

E-mail

sylwia.rzodkiewicz@ddseniorplus.elblag.pl

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który został zrealizowany w ramach projektu „Trzeźwy umysł=świadomy umysł” .
W projekcie tym wzięli udział uczestnicy Dziennego Domu „Senior +”oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”, którzy od lipca do grudnia 2023 r. spotykali się ze specjalistami z różnych dziedzin- dietetykiem, ratownikiem, terapeutą uzależnień, instruktorem relaksacji, trenerem specjalizującym się w dramie. Zajęcia miały formę zarówno teoretyczną jak i praktyczną.
Dzięki tym spotkaniom Seniorzy:
-zwiększyli wiedzę na temat negatywnego wpływu używek na organizm człowieka,
-dowiedzieli się w jaki sposób radzić sobie z negatywnymi emocjami, agresją oraz w jaki sposób odreagować sytuacje stresowe, nerwowe,
-wzbogacili wiedzę dotyczącą prawidłowego bilansowania posiłków,
-poznali konstruktywne i atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego,
-nawiązali nowe relacje w grupie,
-poznali różne techniki relaksacyjne z wykorzystaniem aromaterapii czy też muzykoterapii,
-dowiedzieli się, gdzie szukać wsparcia, pomocy i porady w sytuacjach problemowych,
-rozwinęli zdolności artystyczne i kreatywność, które wpłynęły na rozwój ich osobowości.

Bal karnawałowy w ŚDS
przy ul. Traugutta

Dnia 26 lutego uczestniczyliśmy w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez naszych przyjaciół ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy
ul. Traugutta.
 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, jak zwykle było fantastycznie!

Za nami Dzień Babci i Dziadka👴👵
W ramach podziękowań zorganizowaliśmy zabawę taneczną wraz ze słodkim poczęstunkiem🥞🎂🍰


Integracja międzypokoleniowa

Bal maskowy z udziałem zaproszonych gości

Dnia 01.02.2023r. odbyło się oficjane otwarcie
Dziennego Domu "Senior+"
przy ul. Zamkowej 16A w Elblagu.

Z funduszy uzyskanych z rządowego projektu Ministerswa Zdrowia i Polityki Społecznej „Senior+” został przeprowadzony remont placówki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzienny Dom zapewnia 70 miejs dziennego pobytu dla osób w wieku 60+ nieatywnych zawodowo.