O nas

Dzienny Dom jest prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17. Dom jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg,
którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a szczególnie dla osób, które ze względu na sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają wsparcia w zakresie integracji społecznej.

Placówka zapewnia 8-godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 we wszystkie dni robocze. W placówce jest 70 miejsc pobytu dziennego.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” obejmuje w szczególności usługi:

 • socjalne, w tym gorący posiłek,
 • edukacyjne,
 • kulturalno-oświatowe,
 • aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
 • sportowo-rekreacyjne,
 • aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
 • terapii zajęciowej.

Personel Dziennego Domu „Senior+”

 • kierownik placówki
 • terapeuta zajęciowy
 • fizykoterapeuta
 • opiekunowie
 • kucharz
 • pokojowa
 • kierowca

Podstawę prawną działalności Domu stanowią:

1) ustawa z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. dz.Uz 2017 r. poz.1769 ze zmianami),
2)Uchwała nr XX/418/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2009 r. nr 57 poz. 888 z 2010 r. nr 83, poz. 1361 oraz z 2019 r. poz 4697 ).

Podstawą przyjęcia do Dziennego Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.