Dzienny Dom "Senior+"

Szeroki wachlarz zajęć

Profesjonalna opieka

Miła, rodzinna atmosfera

Dzienny Dom „Senior+” mieści się w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A. Placówka znajduje się na terenie Starego Miasta Elbląg. Lokalizacja budynku daje dużo możliwości dla uczestników Dziennego Domu pod kątem spędzania wolnego czasu: na spacerach nad rzeką Elbląg, udziale w imprezach organizowanych na terenie starówki w kawiarenkach i restauracjach.

Dzienny Dom „Senior+” powstał w wyniku otrzymania dotacji w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

W ramach tej inwestycji wykonano szereg prac remontowych. Obecnie obiekt jest w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. poprzez wykonanie podjazdu zewnętrznego, podjazdu wewnętrznego, odpowiednie wejście z zewnątrz, szersze drzwi wewnętrzne, brak progów i krawędzi w pomieszczeniach, dostosowane łazienki i toalety, dostępne włączniki światła itp.

Dzienny Dom zapewnia pomoc osobom w wieku poprodukcyjnym nie podejmujących zatrudnienia, emerytom i rencistom w organizacji i aktywizacji ich życia bez zmiany miejsca zamieszkania poprzez:

zaspokojenie potrzeb towarzyskich i kulturalnych

aktywizację społeczną Uczestników umożliwiając im samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie

polepszenie funkcjonowania psychologiczno- fizycznego poprzez działania terapeutyczne i rehabilitacyjne

organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi Uczestników

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025

Informacja o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

MODUŁ I

Wojewoda Warmińsko – Mazurski reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Annę Słowińską oraz Gmina Miasto Elbląg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elbląg Pana Witolda Wróblewskiego, w dniu  17 maja 2022 r. zawarli umowę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Moduł 1 – Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia”.

Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 589.311,26 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta jedenaście PLN 26/100). Kwota dotacji w wysokości 388.215,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście piętnaście PLN 00/100 ), środki własne w łącznej wysokości 201.096,26 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć PLN 26/100).

MODUŁ II

Gmina Miasto Elbląg realizuje program wieloletni „Senior+” na lata 2021 – 2025, edycja 2024; na podstawie umowy Nr PS-I.946.23.26.2024 zawartej
z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim.

W ramach Programu zaplanowana jest realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Moduł II – zapewnienie  funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach modułu I – Dzienny Dom „Senior+”, określonego szczegółowo w ofercie nr 657/2024/Senior+ złożonej w dniu 04.01.2024r., z uwzględnieniem dalszych aktualizacji.

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania powstałego w 2022 roku Dziennego Domu Senior+ dla osób starszych zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu.  

W roku 2024 Gmina Miasto Elbląg otrzymała na realizację w/w zadania dotację w kwocie: 288.960,00 zł. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 993.906,00 zł.

 

Kontakt

Adres

ul. Zamkowa 16A , 82–300 Elbląg

Godziny pracy

7;00-15;00 we wszystkie dni robocze.

E-mail

sylwia.rzodkiewicz@ddseniorplus.elblag.pl

źródło: https://razemztoba.pl

Karnawał -czas zabawy i balów

W związku z tym dnia 6 lutego w Dziennym Domu ” Senior+” odbył się bal. Dzięki licznie przybyłym gościom nasz wypełnił się po brzegi

Chcielibyśmy podziękować naszym wspaniałym przyjaciołom tj. Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”, Klub Seniora „Zakrzewo”, „Środowiskowy Dom Samopomocy Traugutta oraz Seniorom z Uniwersytetu III Wieku w Elblągu,  za wspólną zabawę i cieszymy się, że tak chętnie do nas wracacie Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który został zrealizowany w ramach projektu „Trzeźwy umysł=świadomy umysł” .
W projekcie tym wzięli udział uczestnicy Dziennego Domu „Senior +”oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”, którzy od lipca do grudnia 2023 r. spotykali się ze specjalistami z różnych dziedzin- dietetykiem, ratownikiem, terapeutą uzależnień, instruktorem relaksacji, trenerem specjalizującym się w dramie. Zajęcia miały formę zarówno teoretyczną jak i praktyczną.
Dzięki tym spotkaniom Seniorzy:
-zwiększyli wiedzę na temat negatywnego wpływu używek na organizm człowieka,
-dowiedzieli się w jaki sposób radzić sobie z negatywnymi emocjami, agresją oraz w jaki sposób odreagować sytuacje stresowe, nerwowe,
-wzbogacili wiedzę dotyczącą prawidłowego bilansowania posiłków,
-poznali konstruktywne i atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego,
-nawiązali nowe relacje w grupie,
-poznali różne techniki relaksacyjne z wykorzystaniem aromaterapii czy też muzykoterapii,
-dowiedzieli się, gdzie szukać wsparcia, pomocy i porady w sytuacjach problemowych,
-rozwinęli zdolności artystyczne i kreatywność, które wpłynęły na rozwój ich osobowości.

Bal karnawałowy w ŚDS
przy ul. Traugutta

Dnia 26 lutego uczestniczyliśmy w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez naszych przyjaciół ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy
ul. Traugutta.
 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, jak zwykle było fantastycznie!

Za nami Dzień Babci i Dziadka👴👵
W ramach podziękowań zorganizowaliśmy zabawę taneczną wraz ze słodkim poczęstunkiem🥞🎂🍰


Integracja międzypokoleniowa

Bal maskowy z udziałem zaproszonych gości

Dnia 01.02.2023r. odbyło się oficjane otwarcie
Dziennego Domu "Senior+"
przy ul. Zamkowej 16A w Elblagu.

Z funduszy uzyskanych z rządowego projektu Ministerswa Zdrowia i Polityki Społecznej „Senior+” został przeprowadzony remont placówki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzienny Dom zapewnia 70 miejs dziennego pobytu dla osób w wieku 60+ nieatywnych zawodowo.